Kontaktuj.pl, ul. Rostka 1 Zabrze, Woj. śląskie, 41-800 , Tel: 514-773-286, 888-581-659
|
|
PLN
|
PL
EN
Koszyk 0 0 PLN

POLITYKA PRYWATNOŚCI KONTAKTUJ.PL


Jakich pojęć używamy w Polityce prywatności?

 

Administrator/My– Hurtownia Elektrotechniczna ”Elektra” sp. jawna Bieniek z siedzibą w Zabrzu przy ul. Rostka 1, KRS 0000094198, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 273000244, NIP: 6480009411.

 

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.

 

Odbiorcy Twoich danych – podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą one przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Pliki cookies - tak zwane internetowe ciasteczka, czyli maleńkie informacje, zapisywane przez serwer na dysku komputera, w postaci małej wielkości plików tekstowych.


Polityka prywatności – niniejsza polityka określająca zasady dotyczące plików cookies oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Regulamin- Regulamin Serwisu kontaktuj.pl


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

Serwis - oznacza serwis internetowy kontaktuj.pl dostępny pod adresem www.konktaktuj.pl.


Strona – prowadzona przeze nas strona internetowa oraz jej podstrony: www.kontaktuj.pl

Ty, Twój – każda osoba fizyczna, której Dane osobowe przetwarzamy i której dotyczy niniejsza Polityka prywatności.

 

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich Danych osobowych będzie: Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych ”Elektra” sp. jawna Jan Bieniek, Marcin Bieniek z siedzibą w Zabrzu przy ul. Rostka 1. Decydujemy w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam Danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować bezpośrednio w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem: biuro@kontaktuj.pl

O jakich danych mówimy?

 

Chodzi o Dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym Serwisu i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora na Stronie oraz zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej Stronie. Jeśli następnie zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy, dodatkowo będą to wszystkie dane osobowe, które nam przekażesz.

 

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnych podstawach prawnych określonych w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, według podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane poniżej, odrębnie dla każdej podstawy prawnej przetwarzania.

 

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w naszym Serwisie lub dokonać zakupów za pośrednictwem naszego Serwisu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania wiążącej nas umowy.

 

W przypadku posiadania przez Ciebie konta w Serwisie kontaktuj.pl i/lub dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu, Twoje dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy okres przedawnienia roszczeń).

 

 1. Dane, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu własnych usług Administratora;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem Strony (np. poprzez formularz kontaktowy), a także e-mail, telefon, portal społecznościowy lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających nasze strony www;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań mediacyjnych, sądowych i arbitrażowych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia zasady rozliczalności.

 

Dane osobowe w powyższych celach przechowujemy do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub odpadnięcia podstawy prawnej przetwarzania jaką jest uzasadniony interes.

 

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Te dane będziemy przechowywać przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Jeśli wyrazisz zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www,
 • przesyłania Ci informacji handlowych za pomocą e-maila lub SMS, np. w formie newslettera,
 • publikacji opinii o produkcie w naszym Serwisie, a także ich moderowania (zamieszczenie opinii w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych takich jak: nick, adres e-mail oraz adres IP, z którego wykorzystaniem komentarz jest dodawany);

 

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywać do momentu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania lub utraty przydatności danych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w sposób tak łatwy jak jej wyrażenie np. poprzez przesłanie e-maila na adres: biuro@kontaktuj.pl 

 

Komu możemy udostępniać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy udostępniać innym administratorom lub przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. w ramach  obsługi technicznej, informatycznej (usługi hostingu, poczty e-mail, utrzymania i serwisu systemów informatycznych), działalności e-commerce (płatności internetowych, portali ułatwiających obsługę kurierską (np. furgonetka.pl), dostawcy usługi formularza kontaktowego lub prawnej oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

 

Podanie przez Ciebie danych w większości przypadków nie jest dobrowolne. Jeśli decydujesz się do nas napisać lub przystąpić do umowy z nami będziemy potrzebowali Twoich danych żeby móc się z Tobą kontaktować, realizować umowę, a następnie ją rozliczyć (czyli dla potrzeb rachunkowych, podatkowych czy ochrony przed roszczeniami). Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne. Ponadto możesz zdecydować czy wyrażasz zgodę na zapisywanie danych przechowywanych w plikach cookies, przy czym brak Twojej zgody na ich wykorzystywanie może spowodować, że Strona internetowa sklepu w nie będzie działać poprawnie.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

 1. prawo dostępu do danych, czyli prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia co do tego, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane lub uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Służy to temu, abyś był świadomy oraz mógł sprawdzić, w jaki sposób Administrator wykorzystuje Twoje dane osobowe. Możemy odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
 2. prawo do sprostowania danych, czyli prawo do żądania od Administratora niezwłocznego skorygowania danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Administrator przetwarza Twoje błędne imię i nazwisko lub adres);
 3. prawo do usunięcia danych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono żądanie usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Twoja zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Twoich danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy potrzebujemy nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów o rachunkowości albo przepisów podatkowych);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Ci prawo do powstrzymania nas przed dalszym wykorzystywaniem Twoich danych osobowych w przypadku, gdy np. jesteśmy w trakcie oceny żądania sprostowania Twoich danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy).
 5. prawo do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo przeniesienia danych osobowych, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłania ich do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Administrator ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Twoich interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jeśli będziesz chciał skorzystać z jakiegokolwiek z tych praw po prostu napisz do nas na adres: biuro@kontaktuj.pl lub prześlij pismo na adres: Hurtownia Elektrotechniczna ”Elektra” sp. jawna Bieniek, ul. Rostka , 41-800 Zabrze.

 

Ponadto masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób automatyczny?

 

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Co z Plikami cookies?


Wykorzystujemy Pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administrator. Uzyskujemy dostęp do informacji zawartych w Plikach cookies w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

Co ważne, chcemy żebyś wiedział, że:

 1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie Plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administrator, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Zwracamy jednak uwagę, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie Plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie Plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

 1. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia Plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

Korzystanie z Google Analytics do analizy stron internetowych

 

Administrator informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z portalu korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu.  

 

imoje - płatności online

 

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

•           świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

•           obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

•           w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

2.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

3.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

4.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

5.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

6.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

W jaki sposób możemy zmieniać Politykę prywatności?


W sprawach nieuregulowanych w Polityce zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz RODO.

W razie konieczności Administrator może zmienić postanowienia niniejszej Polityki. W takim przypadku §14 ust. 3-5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.Ostatnia zmiana wersji polityki pochodzi z dnia 2020-10-29
 

 

 

Data aktualizacji: 2023-01-03 18:09:00

© Comarch SA 2024. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®
Pliki cookies

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron. W ustawieniach znajdziesz listę pozostałych, których wykorzystanie możesz kontrolować. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź Politykę prywatności.

Wymagane pliki cookies

Są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony, dlatego nie wymagają Twojej zgody. Dzięki danym z tych plików możliwe jest poruszanie się po stronach oraz zapewnienie ich funkcjonalności. Służą także do zapewnienia Ci bezpieczeństwa, a także do wykrycia ewentualnych błędów w naszej witrynie.

Analityczne pliki cookies

Informacje z tych plików pozwalają nam na gromadzenie danych analitycznych, które ułatwiają nam poznanie statystyk korzystania z naszej witryny. W efekcie dowiadujemy się, co zmodyfikować i jakie treści rozwijać, aby strona działała jeszcze wydajniej i lepiej odpowiadała Twoim potrzebom. Informacje te przetwarzane są w postaci zanonimizowanej.

Społecznościowe pliki cookies

Te pliki cookies zapewniają dostosowanie treści, które przeglądasz w naszej witrynie, do Twoich zainteresowań. Zapewniają zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności. W efekcie otrzymasz treści, które są lepiej dla Ciebie wyselekcjonowane. Stosujemy również funkcje interaktywne w celu popularyzacji strony z wykorzystaniem serwisów społecznościowych.

Reklamowe pliki cookies

Obserwujemy, co przeglądasz i o czym czytasz na naszej stronie po to, aby lepiej dopasować do Ciebie wyświetlane reklamy. Dzięki temu my oraz nasi partnerzy wyświetlamy dla Ciebie przede wszystkim te reklamy, które są związane z Twoimi interakcjami z naszą witryną, a także są zgodne z Twoimi zainteresowaniami.