Kontaktuj.pl, ul. Rostka 1 Zabrze, Woj. śląskie, 41-800 , Tel: 514-773-286, 888-581-659
|
|
|
PL
EN
DE
Koszyk 0 0 PLN
Pouczenie o odstąpieniu od umowy
 
 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego Towar.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Konsumentowi:
  1. Konsument zwróci Towar Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar Konsument powinien zwrócić Towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Konsumenta.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana poczta będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości 99,00zł brutto.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Data aktualizacji: 2019-04-18 12:12:00

© Comarch SA 2023. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®